Ако до момента не сте се сблъсквали с консултация за сайт, в тази статия ще научите кога е необходима услугата, какво включва и с какво ще Ви бъде полезна.

Днес сайтовете далеч надминават формата на визитка, което налага различен подход към тях. Те са бизнес инструмент, който фирмите ползват за комуникация с клиенти и партньори. В този ред на мисли сайтът трябва да е добре обмислен и с ясно дефинирани функции, които да изпълнява.

Правенето на сайт, за да се отметне нещо заложено в to-do листата, е голяма грешка. Пускането на “нещо” в интернет пространството е твърде недостатъчно и пълна загуба на време.

Не винаги собствениците на фирми са наясно със случващото се в уеб, какво му е необходимо на един сайт, за да бъде адекватен за клиентите и успешен за бизнеса. Това е разбираемо, защото хората се интересуват от ядрото на своя бизнес, а сайтът се явява като притурка.

Осъзнавайки, че дигиталното присъствие е все по-важно, компаниите инвестират в изработка на сайтове, но често това се случва без ясна визия. За съжаление този подход не дава добри резултати, защото неяснотите около един проект са гаранция за неговата ниска възвръщаемост, ако изобщо можем да говорим за такава.

Сайтовете имат своята специфика, с която техните притежатели трябва да се запознаят, за да успеят да оберат плодовете в дългосрочен аспект.

Кога може да потърсите консултация за сайт?

Нека разгледаме няколко сценария, при които може да потърсите консултация за сайт:

 • При създаване на нов сайт;
 • При преработка на съществуващ;
 • При наличие на проблеми;
 • При надграждания и подобрения;
 • При маркетиране в интернет;

Пристъпвайки към изработка на нов сайт, е добре да получите консултация от специалист в сферата, за да имате правилните очаквания. Смятам, че това е фундаментът – полагането на правилните очаквания. Какво имам предвид?

Бюджети, срокове за реализация, функционалности, очаквани резултати, необходими ресурси, постижими цели, капацитет, релевантност на идеята, всичко това трябва да бъде обсъдено. Само по този начин ще разберете дали идеята Ви за уеб сайт може да се превърне в реалност и да установите какво ще се изисква от Вас. Помнете, че самоцелното изготвяне на сайт не е решение. Сайтът се нуждае от правилно таргетиране на целевата аудитория, съдържание, популяризиране и професионална ласка.

Идеята на първоначалното консултиране за създаване на сайт, е да придобиете ясна представа за всичко, което ще се стовари на главата Ви. Неминуемо ще имате допълнителни ангажименти и финансови разходи. Но когато някой ги е обяснил и сте готови за тях, проблемът е нулев.

Преработка на съществуващ сайт

Специфичен казус, с който се сблъскват множество фирми. Обикновено изглежда по следния начин – някой е разработил интернет сайт преди години, къде е ползван, къде е висял в уеб пространството, но е дошъл моментът да бъде подменен.

Причините за преработка на сайт може да са множество:

 • Остаряла технология;
 • Липса на поддръжка на мобилни устройства;
 • Счупени функционалности;
 • Липсващи модули;
 • Изменение в предмета на дейност на фирмата
 • Разработчиците са изчезнали в дън земя и др.;

До голяма степен при преработката на сайт не се започва от нулата. Фирмата има изградено присъствие, вероятно някакви статистически данни за посещенията на сайта и потребители, които го ползват.

Има основа на която да се стъпи и направи анализ, за да се премине към преработка, която да отрази новите нужди на фирмата. Но често това се случва чрез изготвянето на изцяло нов дизайн, който използва изцяло нов програмен код. По-редки са случаите, в които се запазва значителен процент от старата платформа.

Тъй като при преработката на сайт се анализира вършеното до момента, наличието на проблеми, обсъждат се варианти за тяхното решаване, краткосрочните и дългосрочните стремежи на фирмата, е добре да се свържете с уеб консултант, който да Ви помогне.

Важно е преработката да доведе до позитивни резултати, а не старото да се замени с нещо нефункционално.

Наличие на проблеми в сайта

Сайтовете с проблеми са особена порода. Част от консултантите, както и процент от разработчиците бягат от тях. На шега ги наричаме бомба със закъснител или нож с две остриета. Причината за този сарказъм е времето, което е необходимо, за да се запознаеш с проблема, часовете нужни за неговото отстраняване и ефектът на пеперудата – пипнеш едно, счупи се друго.

Консултирайте се с компетентен човек в сферата, за да видите дали проблемът, който Ви мъчи може да се отстрани безболезнено или е по-разумно да инвестирате в изработка на нов сайт.

Наясно съм с ужаса, който всява у бизнесите репликата „По-добре нов сайт, отколкото да се кърпи старият.”, но често нещата седят по този начин. Времето, което би отнело цялото ровене по кода, диагностициране на проблема, преправяне, тестване и пак преправяне, е неоправдано. Теглейки чертата, човек установява, че за същата сума пари може да получи нов сайт.

Добрият уеб консултант ще Ви насочи в правилната посока – дали да поправите счупеното или да вложите парите си в ново.

Надграждания и подобрения

Има казуси, в които резултатите на един уеб сайт стагнират и бизнесът се чуди какво да прави. На помощ идват надгражданията с нови модули и внасянето на подобрения във вече съществуващи.

В това число включвам и освежаването на уеб дизайна. През период от 2-3 години е добре да се случва, за да седи сайтът актуален и да има съответното излъчване.

Ако сте стигнали до някъде с фирмения уеб сайт и се чудите какво да правите в следващите месеци, уеб консултант ще може да Ви съдейства. Да разгледате заедно какво сте свършили до момента, кое работи за Вашия бизнес, как потребителите ползват сайта и изготвите списък с възможни подобрения и надграждания с нови модули.

Обновявайте сайта си спрямо нуждите на целевата аудитория.

Маркетиране в интернет

Част от работата на уеб консултантите, поне на част от тях, е да отговарят на въпроси за популяризирането на сайтове, да съветват и изграждат цялостни стратегии.

Ако планирате да похарчите пари за популяризиране на Вашия фирмен сайт, консултирайте се с експерт в областта, за да сте сигурни, че парите ще бъдат изразходени правилно.

Имайте предвид, че рекламите в интернет не са евтиното удоволствие, за което хората говореха преди години. Съвсем спокойно рекламните платформи могат да изсмучат хиляди левове на месец. Уверете се с помощта на консултант, че тези пари няма да идат на вятъра.

Подгответе стратегия, имайте правилните очаквания, заложете реалистични и измерими цели пред рекламните кампании. Често съветвам хората да бъдат по-консервативни в своите грандиозни планове за уеб пенетрация, особено през първите месеци, когато се експериментира, за да се види какво работи и какво не.

След като тръгнат рекламите, консултант или човек от Вашата фирма трябва да следи какво се случва с тях.

Анализът на резултатите е ключов фактор за успеха, защото позволява нанасянето на корекции овреме.

С това приключвам темата консултация за сайт, пишете ми през формата за контакт, ако имате въпроси. Ще се радвам да Ви отговоря.