“Content is the King” е фраза, която доминира списъците тип „Най-важното за Вашия сайт”. Дали обаче съдържанието наистина е крайъгълният камък в построяването на един сайт?

Съгласен съм с твърдението, че съдържанието е гръбначният стълб на всеки сайт и е от критично значение, но смятам нещо друго за още по-значимо. Именно него ще разгледам в тази статия. Споделете в коментарите дали се съгласявате с мен или сте на друго мнение.

Забравихме ли целевата аудитория?

Нека започна с въпроса За кого се създава въпросното съдържание? То се прави за хората, които ще достъпват и ползват уеб сайта или това е така наречената таргет аудитория.

Клиентът е на първо място, именно за него създавате цялото съдържание.

В този ред на мисли, за да подготвите каквито и да било съдържание за сайта – текстове, изображения и видео клипове, CTAs (призиви към действия), е необходимо да знаете към кого са насочени. Ако не знаете към кого се обръщате, малко вероятно е да го направите по подходящия начин. Трябва да имате яснота за спецификата на интернет потребителите, които очаквате да навестят Вашия сайт.

Получава се така, че преди да запретнете ръкави и вложите усилия в подготовка на съдържание за сайта, защото “Content is the King”, трябва да сте се снабдили с информация за целевата аудитория и да подготвите потребителска персона.

Какво е потребителска персона?

User Persona се формира в резултат на маркетингово проучване и цели да конкретизира потенциалния клиент за даден бизнес, бранд или продукт. До изграждането на потребителска персона се стига чрез въпросници и интервюта с предполагаемите клиенти. Целта е опознаването на тези хора, разбиране на техните нужди, начин на мислене и вземане на решения, а също така и проблемите, с които се сблъскват.

Когато прозрете кои са правилните хора за Вашия сайт, не само ще можете да подготвите адекватно съдържание, но ще имате представа къде да ги търсите посредством рекламните кампании.

Как изглежда една потребителска персона?

User Persona

 

За да отговоря на въпроса, който обективно погледнато сам зададох, подготвих една примерна картинка с User Persona. Изобразява потенциален клиент, който репрезентира цяла целева аудитория, като картата съдържа стандартните демографски данни, но по-интересната част обхваща типажа човек, неговите интереси, проблеми, любими брандове и умения.

Потребителската персона е общият знаменател на целевата аудитория.

Благодарение на тях може да се мисли в посока уеб дизайн и потребителско преживяване, какви функционалности да дадете чрез сайта, как да маркетирате правилно. Суровите данни придобиват образ и мигновено стават по-лесни за разбиране от всички заинтересовани страни.

В реалната пазарна среда един уеб сайт може да има множество целеви аудитории и съответно потребителски персони. При такова положение е добре да се подготвят User Persona карти за всички.

С това приключвам статията. Пишете в коментарите дали сте използвали до момента потребителски персони за Вашия бизнес или сайт.

За връзка с мен може да ползвате формата за контакт.