Какво предлагам?

Web Consulting за Startups, уеб консултации за малък и среден бизнес, UX Design, изработка на сайт, изработка на онлайн магазин.

Web Consulting за Startups

Сред целите на услугата са изясняване концепцията за сайта или онлайн магазина, подготовка за всички предстоящи стъпки, избор на платформа, както и внасяне на яснота относно бюджети и срокове за изпълнение. Чрез услугата помагам на хората да спестят време в лутане и допускане на редица грешки, както и формирам правилните очаквания.

запитване

Web Consulting за малък и среден бизнес

Уеб консултантските услуги за малък и среден бизнес са подходящи за фирми, които вече функционират на пазара, имат изградена методология на работа и съществуващи клиенти. Обикновено това са фирми, които желаят да развиват допълнително своя офлайн бизнес посредством сайтове и онлайн магазини. Чрез услугата помагам за изграждане на стратегия за онлайн присъствие и развитие, както и преминаване към омниканална търговия.

запитване

UX Design

User Experience Design е услуга, чрез която помагам на малките и средни фирми да намерят пресечна точка между своите интереси и нуждите на потребителите. В основата на услугата залягат дейности като проучване, конкурентен анализ, залагане на цели пред сайта или онлайн магазина, създаване на User Persona и Customer Journey Map, дефиниране таксономията на уеб проекта, изготвяне на стратегия за съдържанието, разчертаване на Wireframes на интерфейса, вдигане на прототипен модел за тестове с целевата аудитория.

запитване

Изработка на сайт

Предлагам изработка на custom уеб сайтове за малки и средни фирми. Плюс на индивидуално изготвените сайтове е, че успяват да покрият всички изисквания на клиента и постигнат заложените цели. Този тип уеб проекти са съобразени с целевата аудитория, притежават адаптивен дизайн (responsive) и лесна за ползване администрация за управление на съдържанието. Разработват се за всеки клиент поотделно, като се отчитат неговите нужди и изисквания.

запитване

Изработка на онлайн магазин

Изработка на индивидуален онлайн магазин за малки и средни фирми. Подходящ за бизнеси, които имат специфични нужди и изисквания по отношение на функционалности и дизайн. При custom направения онлайн магазин може да се добавят различни интеграции на платежни системи, складови и куриерски, програми лоялност и др. Услугата е удачна за хора, които планират дългосрочно и устойчиво развитие в света на онлайн търговията.

запитване

ИСКАТЕ ЛИ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО?

ПИШЕТЕ МИ С ВАШАТА ИДЕЯ.

ЗАПИТВАНЕ