В този материал ще си поговорим за smart goals и начина, по който може да ги приложите спрямо всеки един сайт. Надявам се информацията да Ви бъде полезна, както винаги, на линия съм за въпроси и комуникация по темата.

Поставянето на цели пред сайта може да е объркващо на моменти, особено, ако се сблъскваш за първи път с подобна задача. Въпреки това, то е ключов момент при планирането на работата около всеки нов сайт или преработка на стар. Правилното целеполагане помага да се придържаме към предварително начертан път, без да се отклоняваме по всяко лъскаво и шумно нещо, което се появи на хоризонта. Според мен това е единственият и правилен начин да развиеш сайта си като бизнес единица.

Процесът от самото полагане на целите през тяхното проследяване и изпълнение е продължителен. Магически формули за мигновен успех не съществуват. Имайки предвид казаното, въоръжете се с търпение и работете упорите и неуморно.

Под “УМНИ” цели визирам широко разпространената абревиатура S.M.A.R.T. goals, която често се дискутира, но дали я ползваме в реалните пазарни условия?

Нека си припомним в няколко реда какво се крие зад всяка една буквичка от тези цели-умници и видим как се отнасят до сайтовете. Отварям скоба, че през годините възникнаха различни трактовки на това, което седи зад S.M.A.R.T., аз ползвам вариант, който смятам за най-подходящ спрямо темата – сайтове.

 • Specific – специфични, ясно дефинирани цели, които да са разбираеми за всички заинтересовани около проекта. Помислете какво точно искате да постигнете като резултат, от какво се нуждаете, от кого, как виждате нещата във времето.
 • Measurable – проследяването на различни числа и показатели може да е кошмар за някои, но е необходимото зло. Целите трябва да са измерими и адекватно поставени за конкретния случай. Чрез тези замервания се проследява прогресът на уеб сайта, елиминира се субективното и лъсва истината за случващото се.
 • Achievable – заложените цели пред уеб сайта трябва да мотивират, а не да обезкуражават хората. В този ред на мисли, е добре да имате връзка с реалността и да познавате собствените си възможности, както и да сте наясно с наличните ресурси, така ще се радвате на списък със задачи, който да покорите.
 • Relevant – релевантността на целите касае връзката им с Вас и компанията, която менажирате. Трудно ще постигнете заложените цели, ако те не представляват никакъв интерес за Вас или за екипа, който е принуден да се бори с нокти и зъби за тяхното постигане.
 • Time-bound – всички проекти се нуждаят от план-график с междинни дати и крайна дата. Това подпомага плавното и постоянно придвижване в правилната посока и предпазва от онези така неприятни срокове, които наричаме “до плюс безкрайност”.

СВАЛЕТЕ ОПИСАНИЕТО НА S.M.A.R.T. ЦЕЛИТЕ.

Примери за SMART Goals

Нека разгледаме няколко примера за S.M.A.R.T. цели, които да внесат още яснота по темата. Въпросните могат да представляват следното:

 • Увеличаване на потока от хора към сайта с 40% в следващите 6 месеца. Това е специфична цел, която е ясно дефинирана и подлежи на измерване, би следвало да е постижима (това зависи от маркетирането на сайта), релевантна е спрямо развитието на един сайт, също така е обвързана с времева рамка. Подобна цел може да се направи още по-специфична и конкретна, като заложим увеличение на трафика от посетители, който идва от конкретен канал (да речем Facebook) с 40%.
 • Абониране на 1000 човека за имейл бюлетина на сайта в следващите 12 месеца. Точно поставена цел, която може да бъде измерена, а също така отговаря на останалите буквички от абревиатурата (S.M.A.R.T.).
 • Увеличаване на запитванията, които идват през сайта с 20% през следващия месец. Този пример е много подходящ за средно статистическия бизнес уеб сайт, чиято цел е да генерира интерес и съответно запитвания. Посредством въпросната метрика ще знаете дали сайтът върши добра работа.

Всеки сайт може да притежава микс от заложени цели, които да касая различни аспекти от неговото представяне – съдържание, посетители, отпадания (bounce rate), абонати, клиенти, продажби, бързо действие, правилно функциониране и много други. Броят на целите е необятно море. Малко по-надолу ще разгледаме вариант, в който сме се престарали с количеството цели и се задъхваме с тяхното изпълнение.

Грешките при поставяне на SMART Goals

Идеята зад ползването на “УМНИ” цели е да ни помагат в направата и развитието на всеки уеб сайт. Както всеки инструмент, така и успехът на този зависи от ръцете на майстора, който ще твори с него. Възможно е да се оплетем в умните цели, като пилци в калчища, затова посочвам няколко често срещани грешки, от които да страните:

 • Поставяне на S.M.A.R.T. цели само на думи. В една от книгите на Джордж Мартин, авторът често ползва израз: “думите са просто вятър”. Смятам, че това е много подходящо и за незаписаните цели, те просто отлитат във вятъра и след месец няма и спомен за тях. Запишете целите на видно място и нека служат като пътеводител в дигиталния свят.
 • Прекалено големи “УМНИ” цели. Тук опираме до точката с постижимост на целите. Имах пример в практиката, в който клиентът очакваше пълна възвръщаемост на инвестицията (ROI) на първия месец. Това са нереалистични цели, които въпросният онлайн магазин не можа да постигне. Подобни концепции са извадени от контекста на реалността и носят само разочарование. Стъпете на здрава основа с бистър ум и се ориентирайте в пространството, ако трябва потърсете помощ от консултант в сферата.
 • Неясно звучащи S.M.A.R.T. цели. Прекалено общите и отвеяни цели няма да се превърнат в магистрала на успеха. Пример за отнесени във вихъра цели: “Искам сайтът да стане успешен.”, тук няма капка яснота и критерии за оценка на въпросния успех. По какъв начин бихме установили след период от 6 месеца дали този сайт е успешен?
 • Огромен брой цели за постигане. Препъникамък може да се яви големият брой заложени цели. Балансът е много важен, за да не се задъхаме по пътя и да завършим годината с 50% изпълнение на заложеното. Огромните списъци с цели трябва да са съобразени с мащабите на бизнеса и наличните ресурси. Бюджетите винаги са фактор, но много важен ресурс е човешкият. Когато желаете да работите на няколко фронта едновременно, е необходимо да имате достатъчен брой хора и/или партньори. В противен случай ще настане хаос, съпътстван с ниска продуктивност, особено при отсъствие на приоритетност на задачите.

Работили ли сте до момента със S.M.A.R.T. цели? Постигнахте ли желаните резултати? Пишете в коментарите отдолу.