За днес подготвих статия, в която заедно да разгледаме какво представлява UX Design (User Experience Design), защо е съставна част от създаването на сайтове, онлайн магазини, мобилни приложения и каква е ползата за фирмите, които го поръчват и плащат.

В синтезиран вид User Experience дизайнът е част от създаването на всеки уеб проект, която гарантира задоволяване на потребителските нужди, като това задоволяване резонира с фирмените цели.

Всичко в следващите редове идва от личния ми опит през годините, тъй като през ръцете ми са минали доста UX Design проекти, като паралелно с това съм чел по темата, минавал съм курсове и се старая да съм в крачка със случващото се в света на дизайна на потребителското изживяване.

Нека изложа накратко какво обхваща User Experience дизайнът:

 1. Разбиране на целевата аудитория и бранда
 2. Проучване
 3. Анализ
 4. Дизайн
 5. Пуск на продукта
 6. Повторен анализ

1. Разбиране на целевата аудитория и бранда

Първата стъпка при правенето на UX Design е доброто разбиране на целевата аудитория. Това е от критично значение, особено в днешно време, за да може един сайт, електронен магазин или mobile app да уцели в десетката.

User Experience дизайнерът се запознава с таргет потребителите, с начина, по който взимат решения, с проблемите, които искат да решат чрез даден сайт. За да се случи това, бизнесът сам трябва да е наясно към кого ориентира даден уеб проект. Само тогава може да се задълбае и проектира около клиента и неговите нужди.

От друга страна седи фирмата с нейните специфични цели, които желае да постигне и продукти, които иска да предложи. Неразделна част от UX Design е вникването в споменатите, за да се помисли как да се обвържат с целевата аудитория.

2. Проучване

Втора стъпка в дизайна на потребителското преживяване е извършването на щателно проучване. Това начинание може да включва различни активности, като зависят от конкретния случай:

 • Интервюта с хора от целевата аудитория;
 • Фокус групи;
 • Онлайн допитвания / Въпросници;
 • Тестове за ползваемост;

Горепосочените са подходящи при различни ситуации, в които фирмите се намират. Зависи дали дадена фирма има наличен сайт, ел. магазин, mobile app, които са проблемни и се нуждаят от подобрения или тепърва ще се създава проект от нулата.

Комуникацията с потенциалните или съществуващи клиенти, както и събирането на обратна връзка, са от критично значение за добрия UX Design, както и за цялостната разработка и маркетиране на всеки уеб проект (без значение сайт, магазин, мобайл апп).

3. Анализ

За да може да се извлече информация и вземат решения, данните от проучването трябва да бъдат анализирани, осмислени. Това също попадна в задълженията на всеки UX Designer, част от неговата работа е да разбере какво се случва и защо, за да може да излезе с предложения.

Обобщването на данните от дискусиите с целевата аудитория, въпросниците и цялата комуникация, се извършва посредством две неща:

 • User Persona 
 • Customer Journey Map

User Persona (Потребителска персона) е обобщен документ, който репрезентира типичния клиент с неговите социо-демографски характеристики, нужди, цели и проблеми, които би желал да реши. Много полезен документ, който служи като опорна точка по време на направа на уеб дизайна и функционалностите на сайта.

Customer Journey Map е картинка, която описва начина, по който потенциалния клиент се движи в уеб пространството, мисли, взима решения и понякога емоционалните състояния, в които изпада. Документът проследява възникването на нуждата, мястото където търси информация, типът информация, която издирва, логиката зад решението за покупка. Когато Customer Journey Map се изготви с разбиране, същият се ползва и при подбирането на рекламните канали.

4. Дизайн

Стъпката с дизайна е най-интересна за фирмите, тъй като тук нещата стават визуални и далече по-привлекателни от въпросниците и анализирането на данни. Етапът обикновено обхваща следните дейности:

 • Sitemap
 • User Flow
 • Wireframes
 • Prototype
 • Обратна връзка

Sitemap (карта на сайта) или мисловни карти, както аз обичам да ги наричам, са инструмент, който изкарва на бял сват дървовидна структура с нейните менютата и подменютата. Благодарение на тях започва да се мисли за информационната архитектура на сайта, съдържанието на всички секции, както и да се изготвя стратегия за съдържанието.

User Flow (потребителски поток) е визуално представяне на начина, по който посетителите на сайта/магазина/app биха навигирали между отделните секции. Включително какви функционалности биха ползвали. Това помага за дефиниране и систематизиране на всички модули, които трябва да се програмират.

Wireframes (скици) се ползват като способ за черно-бяло визуализиране на всички екрани от потребителския интерфейс, с които посетителите ще имат интеракция. Wireframes са фундаментът, на който стъпва същиснката изработка на уеб дизайна или т.нар. UI Design (User Interface Design). Скиците са изключително полезни и за самите фирми, защото чрез тях придобиват ясна представа какво ще получат като краен продукт и то още преди да е написан един ред код.

Prototype (прототип) е активен модел, click-demo, на скиците, който позволява да се проведат тестове за логическа издържаност на цялостната концепция на уеб проекта. 

Обратна връзка – силно препоръчквам wireframes и прототипът да бъдат тествани с хора от целевата аудитория. В практиката се сяда с тези хора и им се дават задачи и внимателно се следи дали се справят с интерфейса, срещат ли проблеми. Целта е отстраняване на недомислиците в зародиш, а не в реална пазарна сред, след като взичко е разработено.

5. Пуск на продукта

След преминаване през горните четири точки, уеб проектът би следвало да бъде разработен – направа на уеб дизайн; програмиране. Когато всичко е съгласувано, разчертано и валидирано, процесът е гладък.

Идва моментът, в който проектът е готов, напълнен със съдържание и се пуска в реалната пазарна среда, официално става достъпен за посетителите.

6. Повторен анализ

Официалното пускане на всеки уеб проект е щастливо събитие, зад което се таят месеци усърдна работа, множество срещи и понякога стотици имейли и разменени файлове. Но някъде сред еуфорията идва необходимостта от повторен анализ, за да се установи дали уеб проектът успява да задоволи клиентските нужди, както и дали постига заложените от фирмата цели.

Тази проверка, това сверяване на чаовника е необходимо, за да бъде валидирана цялостната концепция и при необходимост да бъдат направени корекции и подобрения.

За финал на материала – UX Design дава възможност на бизнеса да построи правилно своя уеб проект и да го насочи към адекватната за него целева аудитория. Това гарантира положителни резултати и добре инвестирани средства.

Свържете се с мен при нужда от консултация или UX Design: ask@yordan-genovski.com